Home பூஜை

பூஜை

பூஜை

நித்திய பூஜை
காலை- 7மணி
மாலை-5மணி

ஸ்ரீ பால கதிர்காமம் வருடாந்த தினங்கள் 2017

14.01.2017  தைப்பொங்கல்  சனிக்கிழமை
04.02.2017 கார்த்திகை விரதம்  சனிக்கிழமை
09.02.2017  வியாழக்கிழமை  தைபூசம்  மாலை  5.30
04.03.2017  சனிக்கிழமை  கார்த்திகை விரதம்
31.03.2017  வெள்ளிக்கிழமை   கார்த்திகை விரதம்
14.04.2017  வெள்ளிக்கிழமை  புதுவருடம் (ஓவிளம்பி வருஷம் )
27.04.2017  வியாழக்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
25.05.2017  வியாழக்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
21.06.2017  புதன் கிழமை கார்த்திகை விரதம்
18.07.2017 செவ்வாய் கிழமை  கார்த்திகை விரதம்
23.07.2017  ஞயிற்றுக்கிழமை பாலகதிர்காம உற்சவம்
07.08.2017  திங்கடகிழமை  பாலா கதிர்காம தீர்த்த உற்சவம்
15.08.2017  செவ்வாய்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
11.09.2017  திங்கடகிழமை  கார்த்திகை விரதம்
18.09.2017  புதன் கிழமை தீபாவளி
05.11.2017 ஞயிற்றுகிழமை கார்த்திகை விரதம்
02.12.2017  சனிக்கிழமை திருகார்த்திகை விரதம் (குமராலய தீபம்)